Numbers – Brojevi

1  one 19  nineteen
2  two 20  twenty
3  three 21  twenty one
4  four 22  twenty two etc.
5  five 30  thirty
6  six 40  fourty
7  seven 50  fifty
8  eight 60  sixty
9  nine 70  seventy
10  ten 80  eighty
11  eleven 90  ninety
12  twelve 100  a hundred
13  thirteen 101  a hundred and one
14  fourteen 200  two hundred
15  fifteen 1000  a thousand
16  sixteen 2000  two thousand
17  seventeen 1.000.000  a million
18  eighteen 2.000.000  two million

Kao što se vidi, brojevi između 13 i 20 grade se tako što broju prve desetice dodamo sufiks „teen“, izuzev nekih manjih izuzetaka (thirteen umesto threeteen i fifteen umesto fiveteen). Brojevi desetica grade se na sličan način, dodavanjem sufiksa „ty“.

Brojevi koji imaju desetice i jedinice grade se kao i u našem jeziku:

25 – twenty-five, 71 – seventy-one

Reči hundred i thousand posle kojih dolazi manji broj od stotine, vezuju se veznikom „and“:

328 – three hundred and twenty eight
3.020 – three thousand and twenty

Hundred i thousand dobijaju „s“ u množini jedino kada se javljaju kao imenice:

hundreds of men, thousands of insects  (stotine ljudi, hiljade insekata)

Cardinal numbers