ANIMAL RESEARCH PROJECT – HOMEWORK

Pročitajte informacije o sledećim životinjama na sledećem sajtu: http://www.softschools.com/facts/animals/

 

Nakon čitanja informacije možete uneti u obrazac ispod:

Animal Report (usnimite obrazac na kompjuter, odštampajte ukoliko imate štampač ili prepišite na papir i popunite)