Personal Pronouns – Lične zamenice

Lične zamenice imaju dva oblika:

a) u prvom padežu: I (ja), you (ti), he- she- it (on-ona-ono) u jednini, (it koristimo za stvari, pojmove, životinje i srednji rod)

we (mi), you (vi) i they (oni-one-ona) u množini;

b) u četvrtom padežu: me (mene), you (tebe), him- her- it (njega-nju-njega) u jednini,

us (nas), you (vas), them (njih) u množini.

Personal Pronouns