Fun Facts About the European Day of Languages

Over 200 languages

There are over 200 indigenous languages in Europe – that sounds like a lot but it’s actually only about 3% of the world’s total of 6000-7000.

More than half of Europe is bilingual

According to an EU survey, 54% of EU citizens speak another language, 25% speak two foreign languages (high five!).

It’s all about German…

German is the most widely-spoken mother tongue (18 percent), followed by English and Italian (both 13 percent), and French (12 percent).

…and the language skills of Londoners

European cities are the perfect place to observe this multilingual diversity in its natural habitat: In London, for example, over 300 languages are spoken!

Russia is a linguistic powerhouse

The record holder of most languages spoken on its own territory is Russia: Depending on the criteria used, 130 – 200 different languages are spoken there.

But English still rules

English is the front-runner among EU countries; it’s considered the most useful language, followed by French and German.

One of the greatest things about living in Europe is that so many other languages and cultures are only a few hours away. From immersion to practicing your language skills with locals and discovering a new culture – it’s just so easy and convenient. Another language is (literally) around the corner, and that alone is a reason to celebrate today.

So let’s raise our glasses for European Language Day and drink to the beautiful diversity that unites us: Živeli! Nazdrave! Na zdraví! Skål! Proost! Cheers! Tervist! Kippis! Santé ! Prosit! Stin iyá su! Kedves egészségére! Sláinte! Salute! Uz veselību! Į sveikatą! Evviva! Na zdrowie! Viva! Noroc! Na zdravie! Živijo! ¡Salud! 

9f29ced1984e4993d1b4a9507cc3b93d

Advertisements

TOEFL ili IELTS?

Sigurno ste već čuli za ova dva testa, ukoliko ste tražili zaposlenje ili nastavak školovanja u inostranstvu. Ako se pitate u čemu je razlika, u nastavku Vam donosimo objašnjenje.

Šta je TOEFL?

TOEFL ili Test of English as a Foreign Language je test koji polažete ukoliko želite da studirate u nekoj od država koje nude studije na engleskom jeziku. Test traje oko 4 sata, a moguće ga je polagati u više od 4500 testnih centara širom sveta. Cena za izlazak na ovaj test se kreće između 160 i 200 američkih dolara, a više informacija o lokacijama, cenama, te terminima testa možete pogledati na TOEFL zvaničnom sajtu.

TOEFL test ocenjuje akademske veštine potrebne u toku studija, pa ćete se u testu sresti sa predavanjima, naučnim tekstovima, dešavanjima na kampusu i van njega, diskusijama o problemima koji se tiču studenata – u vezi sa kantinom, prevozom, smeštajem, i slično. Ocenjuju se četiri jezičke veštine: pričanje, slušanje, pisanje i razumevanje teksta. Na svakoj od ovih veština moguće je ostvariti do 30 poena, a ukupan TOEFL skor se dobija sabiranjem 4 pojedinačne ocene, te je na testu moguće ostvariti makismalno 120 bodova. Potreban rezultat, odnosno minimalan skor koji Vam treba da se kvalifikujete, se razlikuje od institucije do institucije. Najveći broj institucija zahteva da skorovi budu veći od 90, što ne ostavlja mnogo prostora za greške.

Na našim prostorima, TOEFL test se polaže putem interneta, u nekom od službenih testnih centara. To znači da se sva komunikacija i rešavanje zadataka obavlja putem računara. Nakon što se pripremite i položite ovaj test, važno je da znate da TOEFL ima i rok trajanja od dve godine.

Rezultate samog testa možete videti na svom online profilu otprilike 10 dana nakon što uradite test, a obaveštenje da su rezultati dostupni dobijate putem mejla.

Šta je IELTS?

IELTS ili International English Language Testing System je veoma sličan TOEFL testu, ali za razliku od TOEFL-a, za početak, ima dve različite vrste. General ili opšti IELTS test je test koji polažete ukoliko samo želite da migrirate u Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju ili Kanadu. Academic test je akademska verzija koju polažete ukoliko želite da upišete studije ili nađete posao u nekoj od zemalja engleskog govornog područja.

IELTS academic, za razliku od TOEFL testa, traje kraće, otprilike 2 sata i 45 minuta. IELTS ima oko 900 testnih centara širom sveta a lokacije možete vidjeti na zvaničnom sajtu testa. U odnosu na TOEFL, cene IELTS testa mogu da variraju ne samo od države do države nego i od grada do grada. Termine testova i cene imate za svaku državu ponaosob, pa je potrebno izabrati vama najbližu lokaciju da biste bili upućeni na pravu internet stranicu za vašu državu.

Akademska verzija IELTS testa takođe procenjuje četiri jezičke veštine odvojeno, ali teme nisu samo akademske kao kod TOEFL testa, već možete naći i teme iz svakodnevnog života poput stvari koje volite ili ne volite, hrane, putovanja, porodice i slično. Sistem ocenjivanja se isto tako razlikuje. Svaka veština se ocjenjuje na skali od 1 do 9, a ukupan IELTS skor se, kao i kod TOEFL-a, dobija sabiranjem 4 pojedinačne ocene, te je na testu moguće dobiti maksimalnu ocenu 9. Potrebnu ocenu takođe propisuje institucija kojoj pristupate, bilo zbog studija ili zbog posla.

IELTS test još uvijek nema elektronsku verziju, pa ćete tako za polaganje IELTS testa u prostoriji sa vama imati i ispitivača, koji će vas voditi kroz dijaloge i delove u kojima treba da pričate. Važno je napomenuti i da se može desiti da IELTS test morate polagati iz dva dela. To će zavisiti od testnog centra i javiće vam unapred ukoliko je to slučaj, te biste speaking dio polagali do sedam dana pre ili posle ostatka testa.

Potvrda da ste položili test takođe traje 2 godine kao i za TOEFL a rezultate dobijate poštom – 1 kopiju za academic ili 2 kopije rezultata za general test. Preliminarne rezultate možete videti na vašem online nalogu, otprilike 13 dana nakon što uradite test.

Korisni linkovi

PAST SIMPLE OR CONTINUOUS

1. George (fall)                       off the ladder while he (paint)                 the ceiling.
2. Last night I (read)                          in the bed when I suddenly (hear)                   a scream.

3.                  you  (watch)                          TV when I (call)                       you?

4. Ann  (wait)                           for me when I  (arrive)                                  .

5. I  (not drive)                                 very fast when the accident (happen)                                .

6. I  (break)                      a plate last night. I  (wash)                       the dishes when it  (slip)                            out of my hand.

7. Tom  (take)                  some photos while I  (play)                            in the garden.

8. We  (not go)                       out because it  (rain)                               .

9. What  (you do)                          last week?

10. I  (see)                     Carol at the party. She  (wear)                       a new dress.

11. The cell phone  (ring)                                when I  (take)                            a shower.

12. It  (begin)                        to rain when I  (walk)                          home.

13. We  (see)                 an accident when we  (wait)                          for the bus.

14. The children  (sleep)                              all night.

Adverbs of manner

Adverbs of manner (how?)

  1. He is a bad singer. He sings ……………………………………
  2. They are fast runners. They run ………………………………..
  3. Simon is a very careful student. He writes …………………………………
  4. Diana is a good dancer. She dances …………………………………
  5. They are hard workers. They work ………………………………..
  6. Robert and Alice are noisy children. They talk ……………………………….
  7. This exercise is easy. I can do it ……………………………….
  8. Tim was angry. He shouted at his friend ……………………………….
  9. In case of fire stay calm. Walk to the exit door ………………………………

 

Past Simple – exercises

Complete the text with the past form of the verb:

BE (X 7) – PUT – NEED – WALK  – ARRIVE

It _____ a warm, sunny day. She _____ a hat on to keep the sun out of her eyes. She ____ to visit her bank. She _____down to the corner. There were four buildings at the intersection. One ____ her bank. Opposite the bank was a fast food restaurant. The other two buildings _____a dry cleaner and an office building. Before she arrived at the corner, she could smell the fried chicken. The restaurant ____ open seven days a week, and the odor of fried chicken _____ in the neighborhood daily. She ____ a vegetarian.

BE – FIND – HAVE – OPEN – KNOW

She used to eat meat and fish. But that ____ before she ______ a dead cat in her dumpster one day. Of course, she ___ smelled the dead cat before she _______ the dumpster lid. Everyone knows the smell of dead flesh. She ____ that something in the dumpster was dead, but she didn’t know what.

OPEN – SEE – COVER – LOVE

Just in case it was a human (some people dump their babies into dumpsters), she _____ the lid. She ____ the cat. Flies ______ most of it. They were enjoying their meal. She _____ cats. She had two of her own.

ORDER – THINK – SPIT – BECOME

A week later at a restaurant, she _________ a hamburger. While she was eating it, she suddenly ________ about the dead cat. She _____ out the hamburger. That was the day she _________ a vegetarian.